Skupinové cvičenia

Tabata

Tabata je vysoko intenzívny intervalový tréning, ktorý pozostáva z 20 sekúnd maximálnej intenzity cvičenia a 10 sekúnd intervalu odpočinku.

 • je veľmi efektívnou tréningovou metódou, pri ktorej sa zvyšuje fyzická zdatnosť cvičenca vplyvom nárastu aeróbnej kapacity a dynamiky cvičenca
 • tento druh cvičenia je vysoko efektívny v súvislosti so spaľovaním tuku vzhľadom k svojej vysokej intenzite cvičenia a preto výrazne vplýva na redukciu hmotnosti
 • okrem cvičení s vlastnou váhou tela (angličáky, kľuky, drepy s výskokom, preskakovanie prekážok a iné) využívame na tréningu aj rôzne cvičebné pomôcky – činky, step a ďalšie
 • tréning vhodný aj pre začiatočníkov- lektor počas tréningu ukazuje aj ľahšie verzie jednotlivých cvičení.

3D PUMP

Tréning zostavený z prevažne posilňovacích cvičení za využitia špeciálnej nakladacej činky,kedy si cvičenec sám určuje náročnosť lekcie nakladaním/zhadzovaním kotúčov rôznej záťaže, rôznej hmotnosti- preto je vhodný aj pre začiatočníkov.

 • cieľom lekcie je zvyšovanie svalového tonusu a sily, budovanie svalstva celého tela a rysovanie konkrétnych svalových partií, čím výrazne dôjde k redukcii podkožného tuku
 • funguje na princípe vyššieho počtu opakovaní/ sérií - čím docielime štíhle a funkčné telo
 • tréner postupne volí tréning podľa jednotlivých svalových skupín
 • princíp cardio -posilňovacieho charakteru cvičení zaistí využitie svalovej práce v plnom rozsahu pričom sa dbá na kvalitu prevedenia a splnenia zdravotného aspektu cvičenia
 • obsahom 3D PUMP tréningu sú napr. drepy, tlaky, príťahy či rôzne variácie výpadov
 • neodmysliteľnou súčasťou tréningu sú tiež cvičenia s vlastnou váhou tela (kľuky, angličáky, drepy s výskokom a pod.) a tiež cvičenia s jednoručnými činkami a stepom.

Kondičný box

Vhodný pre každého- pokročilých či začiatočníkov , mužov či ženy.

Charakteristika:

 • tréning boxu v kombinácii so silovými cvičeniami
 • počas cvičenia sa kladie dôraz na správnu techniku úderov a postoja
 • pre vyššiu efektívnosť boxovacích cvičení v tréningu využívame širokú škálu pomôcok ako TRX, boxovacie vrece, speed bag, expandery a pod.
 • organizácia tréningu: formou kruhového tréningu

Výsledky pravidelného cvičenia Kondičného boxu:

 • redukcia hmotnosti
 • posilňuje a buduje svalstvo celého tela
 • navyšuje vitálnu kapacitu pľúc
 • zlepšuje srdcovo-cievny systém
 • rozvíja reakčné schopnosti, rýchlosť a obratnosť

nejde o vrcholové boxovanie, ale o zábavu a "poriadnu makačku".

Kruhový tréning

Tréningová metóda, v priebehu ktorej pracujeme na svalovej sile a flexibilite, vytrvalosti a celkovej fyzickej zdatnosti.

 • jeden tréning je zložený z niekoľkých "kruhov", pričom každý obsahuje 6 až 10 cvičení, ktoré sa v rámci neho vykonávajú jedno po druhom (buď predpísaný počet opakovaní alebo určitý časový úsek) s čo najmenšími prestávkami
 • po dokončení jedného kruhu (celej série cvičení) nasleduje dlhšia pauza, ideálne 2- 3 minútová. Po nej sa kruh zopakuje toľkokrát, koľko tréner naplánuje.
 • cvičenie v rámci kruhového tréningu sa dá prispôsobiť v rámci kondičnej úrovne cvičenca a preto je vhodný aj pre začiatočníkov
 • skladba je takisto veľmi variabilná, no tréning by mal obsahovať cvičenia, ktoré precvičia svalstvo celého tela. Na každom tréningu využívame rôzne druhy cvičebných pomôcok, ako sú expandery, kettlebelly, švihadlo, TRX, debna, činky, medicinbaly a mnohé iné.

Jumping®

Dynamické aeróbne cvičenie na špecifických trampolínach za doprovodu motivujúcej hudby, vedené odborne vyškoleným inštruktorom.

 • podstatou pozitívneho dopadu Jumpingu sú rôzne náročné kombinácie rýchlych a pomalých poskokov, dynamických šprintov, balančných a posilňovacích prvkov a tiež strečingu
 • nejedná sa o náhodné poskakovanie na trampolíne , ale o vysoko koordinované, jasne cielené cvičenia
 • tréning je vhodný aj pre začiatočníkov.

Výhody Jumpingu :

 • šetrí kĺby cvičenca
 • pozitívne vplýva na úpravu telesnej hmotnosti
 • zrýchľuje lymfatický obeh a detoxikáciu
 • je zábavný a bezpečný

Brucho&Core

Cvičenie zamerané na efektívne posilnenie svalov stredu tela.

Čo je vlastne stred tela(CORE)?

 • patria sem svaly spodnej časti chrbta, zadku, brucha a panvové svaly
 • hlboký stabilizačný systém/core/stred tela/jadro. Stále hovoríme o tom istom pojme.
 • stabilizácia stredu tela je to, čo naše jadro alebo core vykonáva a robí ho tým čím je
 • stabilný stred tela nám umožňuje dvíhať bremená, efektívnejšie cvičiť, behať, tancovať alebo len kráčať 

Funkcie stredu tela:

 • silný core postupne aktivuje k pohybu ostatné svaly ,čo nám umožňuje cvičiť efektívnejšie a s lepším zameraním na určitú svalovú skupinu
 • pevný stred tela pomáha proti bolestiam chrbta
 • udržiava vzpriamený a rovný postoj nášho tela čím rovnomerne rozkladá zaťaženie na kĺby a tak nedochádza k ich nadmernému opotrebovaniu
 • pomáha udržiavať rovnováhu tela vďaka čomu ľahšie zdolávame prekážky a korigujeme nečakané zmeny(napr. pošmyknutie na ľade)
 • chráni driekovú chrbticu a znižuje tlak na platničky
 • pomáha nám správne dýchať

Tréning je vhodný pre každého:

 • pokročilých/začiatočníkov, pre ženy/mužov

HIIT

HIIT- vysoko intenzívny intervalový tréning

 • ide o tréningovú metódu, pri ktorej sa striedajú kratšie intervaly vysokej intenzity cvičenia s kratšími intervalmi odpočinku
 • časové intervaly vhodne volí tréner v priebehu lekcie- môžu trvať 30/45/50/60 sekúnd a viac,
 • tento druh cvičenia je vysoko efektívny v súvislosti so spaľovaním tuku vzhľadom k svojej vysokej intenzite cvičenia a preto výrazne vplýva na redukciu hmotnosti
 • cvičeniami na celé telo, ako napr. kľuky, drepy, výskoky a ďalšie plyometrické (výbušné) cvičenia výrazne naštartujete spaľovanie tuku. V tréningu okrem váhy vlastného tela využívame aj rôzne druhy cvičebných pomôcok , ako sú činky, stepy, kettlebelly a ďalšie
 • tréning vhodný aj pre začiatočníkov- lektor počas tréningu ukazuje aj ľahšie verzie jednotlivých cvičení./