Rezervácia

*Vchodové dvere Walty Gymu zamykáme 3 minúty pred začiatkom tréningu. Príchod neskôr ako 3 minúty pred začiatkom tréningu sa považuje za neospravedlnenú penalizovanú absenciu (6€).